Στόχοι

RIVERTEMP

Εκπαίδευση στην κατηγοριοποίηση και τον προσδιορισμό των προσωρινών ποταμών για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Το έργο RIVERTEMP έχει μια πολύ πρακτική προσέγγιση και θέλει να ενθαρρύνει μαθητές και εκπαιδευτικούς να εξερευνήσουν τη χρήση δορυφορικών εικόνων, τηλεπισκόπησης και προηγμένων υπολογιστικών εργαλείων για τον εντοπισμό προσωρινών ποταμών που θα συμβάλουν στη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων όλων των συμμετεχόντων.

 

Στόχος του έργου είναι:

 

  • Να σχεδιάσει και να αναπτύξει εκπαιδευτικές δραστηριότητες και εκπαιδευτικό υλικό με επίκεντρο τους προσωρινούς ποταμούς.
  • Να σχεδιάσει και να αναπτύξει εργαλεία πληροφορικής ανοικτής πρόσβασης, εύχρηστα, βασισμένα στην ανάλυση δορυφορικών εικόνων για τον εντοπισμό και την κατηγοριοποίηση των προσωρινών ποταμών.
  • Η δημιουργία ενός γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών ανοικτής πρόσβασης για την κοινή χρήση της χαρτογράφησης των προσωρινών ποταμών στο χώρο και στο χρόνο και την ποσοτικοποίηση της δυναμικής της διακοπτόμενης ροής στα δίκτυα ποταμών.

 

Αποτελέσματα του έργου:

 

  • Διαχείριση και υλοποίηση του έργου.
  • Διάδοση και αξιοποίηση.
  • Δημιουργία του εκπαιδευτικού προγράμματος στον τομέα των προσωρινών ποταμών.
  • Δημιουργία της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης και των εργαλείων πληροφορικής για τον εντοπισμό και την κατηγοριοποίηση των προσωρινών ποταμών.
  • Πιλοτική εφαρμογή και τελική διεθνής εκπαιδευτική δραστηριότητα.