Δικαιούχοι

Άμεσες ομάδες-στόχοι που θα συμμετάσχουν στην υλοποίηση του έργου.

Οι άμεσες ομάδες-στόχοι είναι:

 

  • Δάσκαλοι, ερευνητές και καθηγητές από τα ΑΕΙ που συμμετέχουν.
  • Φοιτητές από τα ΑΕΙ που συμμετέχουν.
  • Ερευνητές, εκπαιδευτές ΙΕΚ και προσωπικό από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο έργο.

 

Έμμεσες ομάδες, ενδιαφερόμενοι που μπορούν να αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα του έργου RIVERTEMP:

 

  • Καθηγητές πανεπιστημίων και εκπαιδευτικοί από ΑΕΙ που δεν συμμετέχουν άμεσα στο έργο RIVERTEMP, με ενδιαφέρον για την περιβαλλοντική εκπαίδευση, τις υδρολογικές επιστήμες, την υδάτινη οικολογία και βιοποικιλότητα, τη διαχείριση των υδάτων, τη γεωγραφία, τη γεωλογία, τη γεωπονία, τη γεωπονία, για να συμπεριλάβουν τα προσωρινά ποτάμια στα μαθήματα και τα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκουν.
  • Ερευνητές στις περιβαλλοντικές και φυσικές επιστήμες από όλο τον κόσμο με επιστημονικό ενδιαφέρον για τα ποτάμια, το νερό και τη διαχείριση της βιοποικιλότητας.
  • Μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές από ΑΕΙ που δεν συμμετέχουν άμεσα στο έργο, οι οποίοι ενδιαφέρονται να μάθουν την επιστήμη των ποταμών, με ιδιαίτερη προσοχή στους προσωρινούς ποταμούς.
  • Μεταπτυχιακοί φοιτητές και ενήλικες που ενδιαφέρονται για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και την επιστήμη των πολιτών.
  • Ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
  • Ιδρύματα εκπαίδευσης ενηλίκων.
  • ΜΚΟ που παρέχουν μη τυπικά μαθήματα σε περιβαλλοντικά θέματα και διαχείριση υδάτινων πόρων σε νέους ανθρώπους.
RIVERTEMP Project Erasmus +