Πολιτική απορρήτου

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και γιατί τα συλλέγουμε;

 

Προσπαθούμε να ελαχιστοποιήσουμε τον όγκο των δεδομένων που συλλέγουμε και εστιάζουμε μόνο σε όσα είναι απαραίτητα για την ομαλή υλοποίηση του έργου. Εάν συμπληρώσετε τη φόρμα εγγραφής για να αποκτήσετε πρόσβαση στο ηλεκτρονικό μας μάθημα, θα συλλέξουμε περισσότερα προσωπικά δεδομένα, τα οποία απαιτούνται για τη συμμετοχή σας στο έργο.

 

Με ποιον μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας;

 

Τα δεδομένα σας δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

 

Πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας;

 

Τα δεδομένα που συλλέγονται χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς του παρόντος έργου. Στο τέλος του έργου, όλα τα δεδομένα που δεν είναι πλέον απαραίτητα θα διαγραφούν.

 

Ποια είναι τα δικαιώματά σας αναφορικά με τα δεδομένα σας;

 

Μπορείτε να ζητήσετε να διαγράψουμε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα διατηρούμε για εσάς. Αυτό δεν περιλαμβάνει τα δεδομένα που είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρήσουμε για διοικητικούς, νομικούς σκοπούς ή λόγους ασφαλείας.

 

Στοιχεία επικοινωνίας: proyectosantimailspammer@femxa.com