Νομική ειδοποίηση

Η παρούσα νομική ειδοποίηση ρυθμίζει τη χρήση των υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης (εφεξής, ο δικτυακός τόπος) https://rivertemp.eu/

 

Πολυτεχνείο του Τορίνο που βρίσκεται στο Corso Duca degli Abruzzi, 24 | 10129 Torino, Ιταλία, ως ιδιοκτήτης του δικτυακού τόπου, θέτει τη συγκεκριμένη πύλη στη διάθεση των χρηστών του Διαδικτύου με σκοπό την παροχή πληροφοριών σχετικά με υπηρεσίες και δραστηριότητες που σχετίζονται με το έργο ”RIVERTEMP”. Για τους σκοπούς αυτούς, τα στοιχεία ταυτότητας και τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των εταίρων του έργου που μπορούν να λειτουργήσουν εναλλακτικά μέσω αυτής της πύλης ανάλογα με το είδος της εν λόγω υπηρεσίας περιλαμβάνονται παρακάτω:

 

Πολυτεχνείο του Τορίνο

Corso Duca degli Abruzzi, 24 | 10129 Torino, Italy.

Επικοινωνία: +39011090102/ politecnicoditorinoantimailspammer@pec.polito.it

 

Πανεπιστήμιο του Σαλέρνο:

Via Giovanni Paolo II, 132 – 84084 Fisciano (SA), Italy.

Επικοινωνία: +39089961111/  ammicentantimailspammer@pec.unisa.it

 

Universitat Politecnica de Valencia:

Camino de Vera, s/n. 46022 – Valencia, Spain.

Επικοινωνία:: +34963877000/  informacionantimailspammer@upv.es

 

FEMXA FORMACIÓN S.L.U:

Rúa San Roque 57-61, 36204, Vigo, Spain.

Επικοινωνία: +34986493464/ proyectosantimailspammer@femxa.com

 

Draxis Περιβαλλοντική Α.Ε:

Θεμιστοκλή Σοφούλη 54-56, 54655, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

Επικοινωνία: +302310274566/  infoantimailspammer@draxis.gr

 

Polytechneio Kritis:

Πολυτεχνειούπολη, Ακρωτήρι, Χανιά 73100, Ελλάδα.

Επικοινωνία: +302821037001/  webmasterantimailspammer@tuc.gr

 

 

Όροι και προϋποθέσεις του δικτυακού τόπου

 

Οι παρόντες όροι διέπουν τη χρήση του δικτυακού τόπου https://rivertemp.eu/, το οποίο το Πολυτεχνείο του Τορίνο διαθέτει στους χρήστες του Διαδικτύου. Η πρόσβαση των χρηστών στον δικτυακό τόπο είναι ελεύθερη και δωρεάν.

 

Η χρήση της ιστοσελίδας σας δίνει την ιδιότητα του χρήστη της ίδιας και προϋποθέτει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή κάθε μίας και κάθε μίας από τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα Νομική Δήλωση στην έκδοση που δημοσιεύεται τώρα στην οποία η πρόσβαση στην ιστοσελίδα, καθώς και την Πολιτική Απορρήτου και την Πολιτική Cookies.

 

Το Πολυτεχνείο του Τορίνο διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί ή να ανακαλέσει την πρόσβαση στον ιστότοπό του, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, στους χρήστες που δεν συμμορφώνονται με τις παρούσες γενικές διατάξεις καθώς και με εκείνες που ενδέχεται να ισχύουν.

 

Τόσο οι σελίδες αυτού του δικτυακού τόπου όσο και τα σχετικά κοινωνικά δίκτυα ενδέχεται να περιέχουν άρθρα, ειδήσεις, σχόλια ή εκτιμήσεις για διάφορα θέματα που το Πολυτεχνείο του Τορίνο μπορεί να θεωρήσει ενδιαφέροντα και των οποίων το περιεχόμενο αντικατοπτρίζει μόνο τη γνώμη ή τα κριτήρια των συγγραφέων τους.

 

Τροποποιήσεις στα περιεχόμενα του δικτυακού τόπου και διακοπές πρόσβασης

 

Το Πολυτεχνείο του Τορίνο διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, σε τροποποιήσεις και ενημερώσεις των υπηρεσιών και των πληροφοριών που περιέχονται στον δικτυακό τόπο.

 

Το Πολυτεχνείο του Τορίνο δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα και τη συνέχιση της λειτουργίας του δικτυακού τόπου του ή/και των υπηρεσιών ή του περιεχομένου του, ούτε ότι ενημερώνεται διαρκώς. Ωστόσο, όταν είναι λογικά δυνατόν, θα προειδοποιείται προηγουμένως για διακοπές στη λειτουργία του ιστότοπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτόν. Στο πλαίσιο αυτό, το Πολυτεχνείο του Τορίνο αρνείται κάθε ευθύνη για ενδεχόμενες ζημίες οποιασδήποτε φύσης που μπορεί να οφείλονται στην έλλειψη διαθεσιμότητας ή συνέχειας της λειτουργίας του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού.

 

Αποποίηση ευθύνης

 

Το Πολυτεχνείο του Τορίνο δεν ευθύνεται για τη χρήση ή τον προορισμό που δίνουν οι χρήστες στις πληροφορίες που παρέχονται μέσω του δικτυακού τόπου ή οποιασδήποτε από τις υπηρεσίες του, ούτε για τα σχόλια, τις απόψεις και τις ιδέες που διαδίδονται από τα κοινωνικά δίκτυα στα οποία το Πολυτεχνείο του Τορίνο έχει προφίλ ή άλλα συμμετοχικά εργαλεία που διατίθενται στους χρήστες. Υπό αυτή την έννοια, το Πολυτεχνείο του Τορίνο δεν ευθύνεται για τις πληροφορίες και το περιεχόμενο που αποθηκεύονται, ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, σε σχόλια, κοινωνικά δίκτυα ή οποιοδήποτε άλλο μέσο που επιτρέπει σε τρίτους να δημοσιεύουν περιεχόμενο ανεξάρτητα στον ιστότοπο.

 

Το Πολυτεχνείο του Τορίνο δεν θα είναι υπεύθυνο, άμεσα ή έμμεσα, για ζημίες οποιασδήποτε φύσης που μπορεί να προκύψουν στο σύστημα υπολογιστών του χρήστη (τόσο στο υλικό όσο και στο λογισμικό) ή στα έγγραφα που είναι αποθηκευμένα σε αυτό λόγω της πρόσβασης του χρήστη σε αυτόν τον ιστότοπο, λόγω ιών υπολογιστών, βλαβών ή αιτιών που δεν οφείλονται στο Πολυτεχνείο του Τορίνο. Κανένας από τους δύο δεν θα είναι υπεύθυνος για τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στον ιστότοπο, καθώς και για την έλλειψη αλήθειας ή ακρίβειας του περιεχομένου του.

 

Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την πραγματικότητα όλων των δεδομένων που κοινοποιούνται μέσω του δικτυακού τόπου ή των σχετικών κοινωνικών δικτύων, δεσμευόμενοι να κάνουν επιμελή και εμπιστευτική χρήση των κλειδιών που μπορεί να παρέχει το Πολυτεχνείο του Τορίνο για την πρόσβαση στις υπηρεσίες. Κατά συνέπεια, οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για την ορθή φύλαξη και εμπιστευτικότητα των αναγνωριστικών ή/και των κωδικών πρόσβασης που τους παρέχονται από το Πολυτεχνείο του Τορίνο και υποχρεούνται να μην αναθέτουν τη χρήση τους σε τρίτους ή να μην επιτρέπουν την πρόσβασή τους σε τρίτους. Οι χρήστες υποχρεούνται να ειδοποιούν αμέσως το Πολυτεχνείο του Τορίνο για κάθε περιστατικό που μπορεί να οδηγήσει σε αθέμιτη χρήση των αναφερόμενων αναγνωριστικών (κλοπή, απώλεια …), ώστε να προβούν στην ακύρωσή του. Όσο δεν αναφέρονται τέτοια περιστατικά, το Πολυτεχνείο του Τορίνο απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη που μπορεί να προκύψει από την αθέμιτη χρήση αναγνωριστικών ή κωδικών πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένους τρίτους.

 

Ο παρών δικτυακός τόπος μπορεί να διευκολύνει την πρόσβαση, μέσω συνδέσμων, σε άλλες ιστοσελίδες που μπορεί να ενδιαφέρουν τους χρήστες, με μοναδικό σκοπό να διευκολύνει την αναζήτηση πόρων μέσω του διαδικτύου, δηλαδή μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς σε καμία περίπτωση να αποτελεί υπόδειξη, πρόσκληση ή σύσταση σε αυτές. Αυτές οι σελίδες που διαχειρίζονται από τρίτους δεν ανήκουν στο Πολυτεχνείο του Τορίνο ούτε ελέγχει το περιεχόμενό τους, οπότε δεν ευθύνεται για την ποιότητα, την ακρίβεια ή την ειλικρίνεια αυτών ή τη λειτουργία της συνδεδεμένης σελίδας, ούτε για πιθανές ζημίες που μπορεί να προκύψουν από την πρόσβαση ή τη χρήση τους.

 

Γενικοί όροι χρήσης των κοινωνικών δικτύων και άλλων συνεργατικών εργαλείων

 

Η συμμετοχή στα κοινωνικά δίκτυα με τα οποία συνδέεται ο παρών ιστότοπος ή σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία που προσφέρεται από αυτόν, συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη τήρηση των παρόντων όρων, επιφυλασσόμενος ο ιδιοκτήτης να αρνηθεί ή να ανακαλέσει την πρόσβαση σε αυτά με δική του πρωτοβουλία ή με πρωτοβουλία τρίτου, χωρίς την ανάγκη προηγούμενης ειδοποίησης, στους χρήστες που δεν συμμορφώνονται με αυτούς. Τα κοινωνικά δίκτυα και άλλες υπηρεσίες έχουν ως στόχο να αποτελέσουν ένα δωρεάν ψηφιακό εργαλείο που το Πολυτεχνείο του Τορίνο θέτει στη διάθεση των επισκεπτών του δικτυακού τόπου του για τη διάδοση πληροφοριών που σχετίζονται με τη δραστηριότητα του έργου RIVERTEMP.

 

Ομοίως, οποιαδήποτε προσβλητική, βίαιη, με διακρίσεις ή που θα μπορούσε να διαταράξει την κανονική λειτουργία αυτών των εργαλείων θα αφαιρείται. Απαγορεύεται η δημοσίευση προωθητικών ενεργειών και συνδέσμων προς εμπορικές προσφορές, καθώς και η συλλογή δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς. Εάν ένας χρήστης θιγεί από παράνομες ενέργειες ή ενέργειες που αντιβαίνουν στους παρόντες όρους ή διαπιστώσει κατάχρηση των ψηφιακών διαδικτυακών εργαλείων από άλλους χρήστες, μπορεί να ενημερώσει το Πολυτεχνείο του Τορίνο μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου politecnicoditorinoantimailspammer@pec.polito.it, ώστε να μπορεί να τις μετριάσει ή να τις εξαλείψει. Σε κάθε περίπτωση, το Πολυτεχνείο του Τορίνο δεν ευθύνεται για τα σχόλια που περιλαμβάνονται από χρήστες που εκφράζουν μόνο τη γνώμη του συντάκτη τους. Σύμφωνα με τους κανονισμούς για την προστασία των δεδομένων, πριν από τη διάδοση αυτών των προσωπικών δεδομένων σε τρίτους, ιδίως φωτογραφικών ή οπτικοακουστικών πληροφοριών, πρέπει να έχετε τη συγκατάθεση των κατόχων, αποφεύγοντας να συμπεριλάβετε τις αναφερόμενες πληροφορίες με άλλο τρόπο. Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται στους χρήστες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη δημοσίευση τέτοιου περιεχομένου, ώστε να μην θέτουν σε κίνδυνο την ιδιωτική ζωή και την ιδιωτικότητα των ανθρώπων του περιβάλλοντός τους, καθώς και να μην δημοσιεύουν στοιχεία φυσικής επαφής που επιτρέπουν σε οποιονδήποτε να γνωρίζει γι’ αυτόν, πού ζει, πού εργάζεται ή σπουδάζει καθημερινά ή τους χώρους αναψυχής που συνήθως επισκέπτεται. Επίσης, οι χρήστες πρέπει να χρησιμοποιούν και να δημοσιεύουν μόνο περιεχόμενο σε σχέση με εκείνους που έχουν επαρκή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

 

Πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία

 

Όλο το περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα (κείμενα, γραφικά, βίντεο, εικόνες, λογότυπα, εικονίδια, ηχητικά αποσπάσματα, συλλογές δεδομένων και λογισμικού, εμπορικά σήματα, εμπορικές ονομασίες, κ.λπ.) αποτελούν ιδιοκτησία του Πολυτεχνείο του Τορίνο και προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, για τους οποίους δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή ή/και δημοσίευση, ολική ή μερική του διαδικτυακού τόπου, ούτε η ηλεκτρονική επεξεργασία του, η διανομή του, η δημόσια παρουσίασή του, ούτε η τροποποίηση ή μετατροπή του, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια από τους υπεύθυνους της ιστοσελίδας. Σε καμία περίπτωση δεν νοείται ότι η πρόσβαση και η πλοήγηση του χρήστη συνεπάγεται παραίτηση, μεταβίβαση, άδεια ή ολική ή μερική μεταβίβαση των εν λόγω δικαιωμάτων από το Πολυτεχνείο του Τορίνο. Το υλικό που παρέχεται μέσω αυτών μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για προσωπική και ιδιωτική χρήση, απαγορεύεται δε η χρήση του για εμπορικούς σκοπούς ή για την άσκηση δραστηριοτήτων αντίθετων προς το νόμο.

 

Επιτρέπονται μόνο σύνδεσμοι στις κύριες σελίδες των ιστοτόπων και απαγορεύονται κάθε είδους πρακτικές που οδηγούν σε σφάλματα σχετικά με την προέλευση του περιεχομένου. Σε κάθε περίπτωση, οι σύνδεσμοι αυτοί πρέπει να τηρούν τους ακόλουθους όρους:

 • Η δημιουργία του συνδέσμου δεν συνεπάγεται κανενός είδους συμφωνία, σύμβαση, χορηγία ή σύσταση από το Πολυτεχνείο του Τορίνο της σελίδας που δημιουργεί τον σύνδεσμο.Δεν συνεπάγεται καμία σχέση ή συνεργασία με τη συνδεδεμένη οντότητα, εκτός εάν αναφέρεται ρητά το αντίθετο.
 • Η ιστοσελίδα στην οποία εγκαθίσταται ο υπερσύνδεσμος δεν θα περιέχει πληροφορίες με περιεχόμενο παράνομο, με διακρίσεις, αντίθετο προς τις κοινώς αποδεκτές αρχές δεοντολογίας ή απόπειρα κατά της δημόσιας τάξης, ούτε περιεχόμενο αντίθετο προς τα δικαιώματα τρίτων.
 • Το Πολυτεχνείο του Τορίνο μπορεί να ζητήσει την αφαίρεση ενός συνδέσμου προς αυτόν τον ιστότοπο, χωρίς να χρειάζεται να επικαλεστεί οποιαδήποτε αιτία. Στην περίπτωση αυτή, η σελίδα που δημιούργησε τον σύνδεσμο πρέπει να προβεί στην άμεση διαγραφή του μόλις λάβει την αντίστοιχη ειδοποίηση.
 • Το Πολυτεχνείο του Τορίνο δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση και δεν εγγυάται την ποιότητα, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την ορθότητα ή την ηθική του περιεχομένου ή των υπηρεσιών που μπορεί να προσφέρει η εγκατάσταση του υπερσυνδέσμου. Ο χρήστης αναλαμβάνει με δική του/της ευθύνη τις συνέπειες, ζημίες ή ενέργειες που μπορεί να προκύψουν από την πρόσβαση στην ιστοσελίδα του υπερσυνδέσμου.
 • Η ιστοσελίδα στην οποία δημιουργείται ο υπερσύνδεσμος δεν μπορεί να περιέχει εμπορικό σήμα, ονομασία, λογότυπο, σλόγκαν ή άλλα διακριτικά γνωρίσματα που ανήκουν στο Πολυτεχνείο του Τορίνο, εκτός από τα γνωρίσματα που αποτελούν μέρος του ίδιου υπερσυνδέσμου.

 

Ο χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τον ιστότοπο με επιμελή, ορθό και νόμιμο τρόπο και δεσμεύεται να απέχει από:

 • Η υλοποίηση “πλαισίων” ή η χρήση από τρίτους οποιουδήποτε άλλου μηχανισμού που μεταβάλλει το σχεδιασμό, την αρχική διαμόρφωση ή το περιεχόμενο του διαδικτύου.
 • Διαγραφή, παράκαμψη ή χειραγώγηση των στοιχείων καταχώρισης, των εμπορικών σημάτων και άλλων στοιχείων που προσδιορίζουν τα δικαιώματα του Πολυτεχνείο του Τορίνο, τα οποία είναι ενσωματωμένα στο περιεχόμενο ή/και στις υπηρεσίες που προσφέρονται από το διαδίκτυο, καθώς και των τεχνικών διατάξεων προστασίας ή οποιουδήποτε μηχανισμού πληροφοριών που θα μπορούσαν να τα περιέχουν.
 • Να χρησιμοποιείτε τα περιεχόμενα και τις πληροφορίες του Πολυτεχνείο του Τορίνο που λαμβάνετε μέσω της ιστοσελίδας του για την αποστολή διαφημίσεων, ανακοινώσεων για απευθείας πωλήσεις ή με οποιοδήποτε άλλο είδος εμπορικού σκοπού, ή μη ζητηθέντων μηνυμάτων που απευθύνονται σε πλήθος ατόμων.
 • Γενικά, να χρησιμοποιείτε τα περιεχόμενα με τρόπο, για σκοπούς ή αποτελέσματα αντίθετα προς το νόμο, τα χρηστά ήθη και τα γενικά αποδεκτά χρηστά ήθη ή τη δημόσια τάξη.
 • Να χρησιμοποιείτε, να αναπαράγετε ή να αντιγράφετε, να διανέμετε, να επιτρέπετε τη δημόσια πρόσβαση μέσω οποιασδήποτε μορφής δημόσιας επικοινωνίας, να μετασχηματίζετε ή να εκτελείτε οποιαδήποτε παρόμοια ή ανάλογη δραστηριότητα επί του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των συνδεδεμένων πυλών, χωρίς προηγούμενη και ρητή άδεια του Πολυτεχνείο του Τορίνο.

 

Το Πολυτεχνείο του Τορίνο επιτρέπει την ολική ή μερική αναπαραγωγή των κειμένων και του περιεχομένου που παρέχονται στο διαδίκτυο, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Διατηρείται η ακεραιότητα του περιεχομένου, των εγγράφων ή των γραφικών.
 • Το Πολυτεχνείο του Τορίνο αναφέρεται ρητά ως πηγή και προέλευση αυτών.
 • Ο σκοπός και ο σκοπός αυτής της χρήσης είναι συμβατός με τους σκοπούς της ιστοσελίδας ή/και της δραστηριότητας του Πολυτεχνείο του Τορίνο.
 • Δεν προβλέπεται καμία εμπορική χρήση, ενώ απαγορεύεται ρητά η διανομή, η δημόσια ανακοίνωση, ο μετασχηματισμός ή η ανασύνθεση.

 

Οποιαδήποτε άλλη χρήση πρέπει να κοινοποιηθεί και να εγκριθεί από το Πολυτεχνείο του Τορίνο, προηγουμένως και ρητά.

 

Προστασία προσωπικών δεδομένων και cookies

 

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω του ιστότοπου θα αντιμετωπίζονται πάντοτε σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως περιγράφεται λεπτομερώς στην Πολιτική Απορρήτου και στην Πολιτική Cookies.

 

Νομοθεσία και δικαιοδοσία

 

Τα ζητήματα που σχετίζονται με τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου ή του περιεχομένου του, θα διέπονται και θα ερμηνεύονται, σε κάθε ένα από τα άκρα τους, σύμφωνα με την παρούσα Νομική Ανακοίνωση και την ευρωπαϊκή νομοθεσία, υποβάλλοντας τα μέρη, για κάθε δικαστικό ζήτημα που απορρέει από αυτό, στην αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Ελλάδας, της Ιταλίας ή της Ισπανίας, εκτός από τις περιπτώσεις όπου αυτό δεν επιτρέπεται από το νόμο, παραιτούμενοι ρητά από κάθε άλλη δικαιοδοσία που μπορεί να τους αντιστοιχεί.