Συνεργάτες

Universitá Politecnico di Torino

Πολυτεχνείο του Τορίνο

Το Πολυτεχνείο του Τορίνο ιδρύθηκε το 1859 και είναι το παλαιότερο τεχνικό πανεπιστήμιο της Ιταλίας και ένα από τα πιο αναγνωρισμένα δημόσια ιδρύματα για την εκπαίδευση και την έρευνα στη μηχανική, την αρχιτεκτονική και το σχεδιασμό. Κατατάσσεται μεταξύ των σαράντα πρώτων τεχνικών πανεπιστημίων στον κόσμο και αναγνωρίζεται παγκοσμίως ως κέντρο υψηλής ποιότητας για την εκπαίδευση και την έρευνα.

 

Το Τμήμα ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (DIATI) είναι το σημείο αναφοράς στο Πολυτεχνείο του Τορίνο για τους τομείς γνώσης που μελετούν τις τεχνολογίες που αφορούν τη διαφύλαξη, την προστασία και τη διαχείριση του περιβάλλοντος και του εδάφους, τη βιώσιμη χρήση των πόρων, καθώς και τη βέλτιστη και οικολογικά συμβατή ανάπτυξη των υποδομών και των συστημάτων μεταφορών. Το DIATI προωθεί, συντονίζει και διαχειρίζεται τη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα, την κατάρτιση, τη μεταφορά τεχνολογίας και τις υπηρεσίες προς την τοπική κοινότητα στον τομέα των εφαρμογών μηχανικής στο πλαίσιο των επιστημών γης, των φυσικών επιστημών και των οικονομικών και διοικητικών επιστημών.

 

Το DIATI εργάζεται εντατικά για τη βελτίωση των γνώσεων στον τομέα της ανάλυσης και της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Χάρη στο έργο climate_change@polito (2018-2022), το DIATI αναγνωρίστηκε ως “Τμήμα Αριστείας” από το ιταλικό Υπουργείο Έρευνας και έχει παρέμβει στους δικούς του ανθρώπινους πόρους, στην εκπαίδευση και στις υποδομές του, με στόχο την εστίαση των ικανοτήτων σε τομείς της κλιματικής αλλαγής, ενσωματώνοντας τις αποκτηθείσες γνώσεις με τους υπάρχοντες και τους περαιτέρω επερχόμενους πόρους (επίσης όσον αφορά εργαστήρια, εγκαταστάσεις, εξοπλισμό).

Το έργο climate_change@polito (cc@polito) χαρακτήρισε το DIATI ως ένα διεθνές σημείο αναφοράς από τεχνική, επιστημονική και εκπαιδευτική άποψη για την ανάλυση και την καταπολέμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής με ιδιαίτερη αναφορά σε (i) στρατηγικές καινοτομίας για την παρακολούθηση και ανάλυση της κλιματικής αλλαγής, (ii) μετριασμό της κλιματικής αλλαγής μέσω μιας βαθιάς ανάλυσης των αρνητικών τεχνολογιών και ολόκληρου του κύκλου των πόρων και των υλικών, από την εξόρυξή τους έως τη χρήση τους, με τις συνακόλουθες εκπομπές ή επαναεκπομπές στο περιβάλλον και (iii) τεχνολογικές και σχεδιαστικές λύσεις για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

 

Σε συνέχεια του cc@polito, το νέο έργο CT@polito (2023-2027) θα επικεντρωθεί σε τεχνολογικές και ψηφιακές λύσεις για τη μετάβαση στο κλίμα σε 5 κύριους τομείς: κλιματικοί κίνδυνοι- ανθεκτική γεωργία- μεταφορές και υποδομές χαμηλών επιπτώσεων- στρατηγικές πρώτες ύλες για τη βιομηχανία- βιώσιμο ενεργειακό μείγμα.

University of Crete

Πολυτεχνείο Κρήτης

Το Πολυτεχνείο Κρήτης είναι ένα από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας, το οποίο δίνει έμφαση τόσο στην εκπαίδευση και όσο και στην έρευνα. Αποστολή του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι η ανάπτυξη σύγχρονων ειδικοτήτων μηχανικών, και δίνει έμφαση στην έρευνα σε τομείς προηγμένης τεχνολογίας καθώς και στην καθιέρωση στενής συνεργασίας με τον κλάδο της βιομηχανίας και άλλους παραγωγικούς οργανισμούς στην Ελλάδα. 57 εργαστήρια με άριστο εξοπλισμό, υποδομές υψηλής τεχνολογίας, λαμπρά μέλη του προσωπικού και 129 μέλη ΔΕΠ με διεθνή ακαδημαϊκή καριέρα μαρτυρούν την υψηλή ποιότητα του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου που διεξάγεται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της Πανεπιστημιούπολης. Αυτό το προφίλ κατατάσσει το Πολυτεχνείο Κρήτης στα σημαντικότερα ερευνητικά ιδρύματα στην Ελλάδα. Η έρευνα αυτού του έργου θα διεξαχθεί στοΕργαστήριο Υδρογεωχημικής Μηχανικής και Αποκατάστασης Εδαφών (HersLab). Το HersLab (www.herslab.tuc.gr) πραγματοποιεί έρευνα για τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων σε κλίμακα λεκάνης απορροής, την ανάπτυξη και χρήση υδρογεωχημικής λεκάνης απορροής, μοντέλα επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, βιώσιμη ανάπτυξη υδάτινων πόρων, αξιολόγηση και αποκατάσταση εδαφών και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και χρήση υφιστάμενων για την αποκατάσταση των εδαφών και των υδάτινων οικοσυστημάτων από ανόργανους ρύπους. Το HERSLab έχει συμμετάσχει στρατηγικά στην ανάπτυξη προτάσεων που επικεντρώνονται στην ανάπτυξη της υποκείμενης επιστήμης και σε εργαλεία για την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων.

 

ο HersLab χρησιμοποιεί μια «ολιστική» προσέγγιση στην επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων με τη διεξαγωγή μελετών πεδίου, εργαστηρίου και μαθηματικής μοντελοποίησης. Το Εργαστήριο έχει αναπτύξει τέσσερα περιβαλλοντικά μοντέλα και έχει συμμετάσχει σε πολλές ευρωπαϊκές και ελληνικές χρηματοδοτούμενες μελέτες που αφορούν λεκάνες απορροής (πχ SoilTrec, Charms, CONDENSE, EUROCAT, tempQsim, EnviFriendly, AquaTrain, MIRAGE, SoilCritZone, CyberMan). Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην παρακολούθηση και μοντελοποίηση λεκανών απορροής στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ και έχει αναπτύξει μοντέλα λεκάνης απορροής όπως το μοντέλο ETD, το NTT και τα μοντέλα HM-1D και 3D, το μοντέλο κλίμακας προσέγγισης tempQsim, το καρστικό μοντέλο για την πρόβλεψη της ροής και της ποιότητας του νερού και το μοντέλο ολοκληρωμένης κρίσιμης ζώνης του εδάφους.

UPV

UPV

Το UPV είναι ένα δημόσιο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που συμμετέχει ενεργά σε έργα διεθνούς συνεργασίας και κινητικότητας. Το UPV φιλοξενεί σχεδόν 30.000 φοιτητές, απασχολεί πάνω από 4.000 άτομα (διδακτικό, ερευνητικό και διοικητικό προσωπικό) και είναι το πρώτο τεχνολογικό πανεπιστήμιο στην Ισπανία σύμφωνα με διεθνείς κατατάξεις (π.χ. Shanghai Ranking of World Universities).

 

Το UPV προσφέρει 39 προπτυχιακά προγράμματα, πάνω από 80 επίσημα μεταπτυχιακά και 30 διδακτορικά προγράμματα. Παρόλο που το UPV επικεντρώνεται κυρίως σε μηχανικές και τεχνικές σπουδές, φιλοξενεί επίσης μια Σχολή Καλών Τεχνών και μια Σχολή Διοίκησης και Διαχείρισης Επιχειρήσεων. Το INGENIO (CSIC-UPV) είναι ένα κοινό ερευνητικό κέντρο του Ισπανικού Συμβουλίου Επιστημονικής Έρευνας (CSIC) και του Universitat Politècnica de València (UPV), με περισσότερους από 30 ερευνητές από διαφορετικά επαγγελματικά πεδία, ακαδημαϊκά υπόβαθρα και εθνικότητες. Το INGENIO είναι διεθνώς γνωστό για την έρευνά του στα οικονομικά της καινοτομίας, την αξιολόγηση της έρευνας και την επιστημονική πολιτική. Χτίζει μια ολοένα και πιο ισχυρή φήμη στους τομείς της επιστημονικής και ερευνητικής πολιτικής, της κοινωνικής καινοτομίας και της υπεύθυνης έρευνας και καινοτομίας (ΥΕΚ). Οι ερευνητές του INGENIO δημοσιεύουν στα κορυφαία περιοδικά και παρουσιάζουν τις εργασίες τους στα κορυφαία διεθνή συνέδρια, στους αντίστοιχους τομείς τους. Ως κοινό κέντρο CSIC-UPV, το INGENIO παρέχει ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων για την ανάπτυξη ερευνητικών και διδακτικών δραστηριοτήτων, την εκπαίδευση μεταπτυχιακών φοιτητών και φιλοξενεί τακτικά διεθνείς ερευνητές και διδακτορικούς φοιτητές.

Femxa

Femxa

Η Femxa είναι μια εταιρεία που ασχολείται με την εκπαίδευση, ειδικεύεται στην κατάρτιση για την απασχόληση και απευθύνεται σε εταιρείες, σε φορείς δημόσιας διοίκησης, συμβουλευτικές υπηρεσίες, επαγγελματικά γραφεία, κέντρα κατάρτισης και ιδιώτες. Στόχος της είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των οργανισμών, της απασχολησιμότητας και της επαγγελματικής εξειδίκευσης των ανθρώπων.

 

Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στην ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων κατάρτισης σε διάφορους επιχειρηματικούς τομείς, η Femxa συμμετέχει σε όλες τις διαδικασίες που εμπλέκονται στη διαδικασία διδασκαλίας-μάθησης, από την ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών ενός οργανισμού ή ενός φορέα δημόσιας διοίκησης, έως τον σχεδιασμό του σχεδίου κατάρτισης που παρέχει τις συγκεκριμένες λύσεις στις ανάγκες αυτές, μέσω της ανάπτυξης υλικού και διδακτικών μέσων, της επιλογής εκπαιδευτών ή συμβούλων στη διδακτική διαδικασία, της παροχής εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων τόσο σε δραστηριότητες κατάρτισης, σε κάθε είδους διδασκαλία, όσο και σε άλλες δραστηριότητες (συνέδρια, εργαστήρια κ.λπ. ), την οικονομική διαχείριση και τη διάδοση των αποτελεσμάτων των έργων.

Universitá Di Salerno

Πανεπιστήμιο του Σαλέρνο

Το Πανεπιστήμιο του Σαλέρνο (UNISA) είναι ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Ιταλίας με περισσότερους από 35000 εγγεγραμμένους φοιτητές και περισσότερους από 900 καθηγητές και ερευνητές. Συνολικά το UNISA προσφέρει περισσότερα από 70 προγράμματα σπουδών, συμπεριλαμβανομένων πτυχίων, μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών. Οι προηγμένες επιστημονικές ερευνητικές δραστηριότητες αποδεικνύονται από περισσότερα από 3.800 επιστημονικές δημοσιεύσεις κατά μέσο όρο ετησίως και από τα πολυάριθμα έργα που παρουσιάζονται σε ανταγωνιστικές προκηρύξεις, τις πατέντες και τα διαπιστευμένα spin-offs.

 

Η ερευνητική μονάδα του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής και Θαλάσσιας Υδραυλικής της UNISA έχει τεχνογνωσία στη μηχανική των ποταμών και την υδρολογία. Ανέπτυξε έρευνα στους τομείς της δορυφορικής τηλεπισκόπησης των περιβαλλόντων γλυκού νερού, της διαχείρισης ποταμών , τον κίνδυνο πλημμυρών και ροών από συντρίμμια, τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, τα βιώσιμα συστήματα αστικής αποχέτευσης και διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Draxis

Draxis Περιβαλλοντική Α.Ε

Η DRAXIS Περιβαλλοντική A.Ε. είναι μια ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση με μεγάλη εμπειρία στην παροχή λύσεων και την εφαρμογή περιβαλλοντικών τεχνολογιών. Η Draxis παρέχει εξειδικευμένες περιβαλλοντικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, προβλέπει τις ανάγκες της αγοράς και αναπτύσσει λύσεις τελευταίας τεχνολογίας για τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η εταιρεία χρησιμοποιεί, συνδυάζει και ενσωματώνει τεχνολογίες τηλεπισκόπησης, σύνθετους αλγορίθμους, συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών και άλλα σύνολα δεδομένων για την κατασκευή πολυλειτουργικών διαδικτυακών πληροφοριακών συστημάτων, εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα, ψηφιακών υπηρεσιών βασισμένων στη ροή εργασιών και άλλων λύσεων λογισμικού κυρίως στους τομείς της κλιματικής αλλαγής, της ποιότητας του αέρα, της ενέργειας και της κυκλικής οικονομίας. Διαθέτοντας μια έμπειρη ομάδα με εξειδικευμένους επαγγελματίες σε διαφορετικούς τομείς, η εταιρεία επενδύει στην έρευνα, ώστε να συμβαδίζει με τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις. Σε συνδυασμό με την ενεργό συμμετοχή της σε ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα, η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες κορυφαίας ποιότητας και υψηλά τεχνολογικά πρότυπα. Στο RIVERTEMP, η DRAXIS θα αναπτύξει το εργαλείο GIS και θα συμβάλει συνολικά στην υλοποίηση των δραστηριοτήτων του έργου, αξιοποιώντας την εμπειρία της.