Το έργο

RIVERTEMP

RIVERTEMP

Το έργο RIVERTEMP (2022-1-IT02-KA220-HED-000086223) συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα είναι ενεργό από το 2022 έως το 2025.

 

Προσωρινοί ποταμοί (ΠΠ) ορίζονται τα υδατορέματα που μπορεί να στερέψουν για κάποιο χρονικό διάστημα εντός του έτους (Ευρωπαϊκή Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά – ΟΠΥ 2000/60/ΕΚ). Αυτά τα υδατορέματα τα εντοπίζουμε παντού στην ΕΕ και σε όλο τον κόσμο, από τα ρυάκια των Άλπεων που τροφοδοτούνται από χιόνι μέχρι τα κατά καιρούς γεμάτα νερό ρέματα σε άγονες και ημίξηρες περιοχές. Σε παγκόσμια κλίμακα, πρόσφατες υδρολογικές εκτιμήσεις έδειξαν ότι το νερό παύει να ρέει σε περισσότερο από το 50% του παγκόσμιου δικτύου ποταμών, αποδεικνύοντας ότι τα μη πολυετή ποτάμια αποτελούν τον κανόνα και όχι την εξαίρεση στη Γη.

 

Επιπλέον, τα προσωρινά ποτάμια αποτελούν όλο και πιο συχνό φαινόμενο στην εποχή μας λόγω του συνδυασμού της επίδρασης της κλιματικής αλλαγής και της αυξανόμενης ζήτησης νερού. Η αυξημένη πιθανότητα έλλειψης βροχοπτώσεων μελλοντικά (εποχιακές ή πολυετείς ξηρασίες) αυξάνει την πιθανότητα διαλείψεων ροής σε μεγάλο τμήμα της ευρωπαϊκής επικράτειας, τόσο σε φυσικούς όσο και σε ρυθμιζόμενους ποταμούς.

 

Συχνά εκμεταλλευόμενοι για την ικανοποίηση της αυξανόμενης ζήτησης νερού, οι προσωρινοί ποταμοί υποβαθμίζονται σήμερα με ανησυχητικούς ρυθμούς, παρόλο που αποτελούν εστίες περιφερειακής βιοποικιλότητας και έχουν καθοριστική σημασία για τη λειτουργική ακεραιότητα των ποτάμιων δικτύων. Η διαλείπουσα ροή, που χαρακτηρίζει τους προσωρινούς ποταμούς, μπορεί να έχει μεγάλο εύρος έντασης ανάλογα με το τοπικό πλαίσιο και προς το παρόν δεν υπάρχει σαφής υδρολογικός χαρακτηρισμός τους.

 

Για όλους αυτούς τους λόγους, το έργο επιδιώκει τον εντοπισμό και την κατηγοριοποίηση των προσωρινών ποταμών.

Οι οργανισμοί-εταίροι για αυτό το πρόγραμμα Erasmus+ είναι οι εξής: